Przychodnia Eumedica
Obornicka 126
62-002 Suchy Las
Telefon: 618125000 618125000
Faks:
Adres e-mail:

Godziny otwarcia

pon.-pt. :

08:00  - 18:00 

sob. :

08:30  - 12:00 

Laboratorium

pon.-pt. :

08:00  - 10:00 

sob. :

08:30  - 11:00 

Nasi partnerzy:

Wyróżnienia:

                                       Lekarz RodzinnyLekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem.

 

Podstawowym zadaniem lekarza POZ/lekarza rodzinnego jest koordynowanie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej :

 

  • prowadzi edukację zdrowotną,
  • uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz podtrzymania i zachowania zdrowia w społeczności lokalnej,
  • wyznaczone zadania lekarz POZ realizuje w kilku obszarach, których celem jest: zachowanie zdrowia, profilaktyka, rozpoznanie i leczenie chorób oraz usprawnianie pacjenta
  • planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia pacjenta,
  • informuje pacjenta i/lub jego rodzinę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do aktualnego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia,
  • przeprowadza badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej,
  • wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych,
  • kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne lub do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne,
  • dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców,
  • orzeka o stanie zdrowia pacjenta w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną